Vermont


Hoge resistenties tegen AM en wratziekte

De voormaler voor zetmeel. Hoge opbrengst en goed tegen schurft. Lijkt goed bestand tegen droge omstandigheden.

Groeikenmerken Vermont:

  • Vlotte opkomst en snel goed dekkend loof
  • Zeer vroege knolzetting
  • Zeer vroeg al een hoge opbrengst
  • Grote ronde lichtgele, stevige knollen
  • Lijkt goed tegen droge omstandigheden te kunnen
  • Rijptijd zeer vroeg (7)


Pootgoedteelt:

Y-viruszieke planten zijn goed te herkennen. De pootgoedopbrengst is goed met een goede regelmatige sortering. Het pootgoed is goed bewaarbaar en weinig kiemlustig.


Oogst en bewaring Vermont:

Vermont is uitermate geschikt voor de levering van voormalers. Met name op zandgronden is het zetmeelpercentage al vroeg goed. Er vormen zich al snel voldoende grote knollen met een goed zetmeelgehalte.


Bemesting:

Fosfaat (P) en Kali (K) normale gift

Stikstof (N) advies 180-200 kg


Teeltgebied:

Vermont kan geteeld worden in Nederland, Weser-Ems en het zetmeelgebied in het oosten van Duitsland.


Vermont in Nederland en Weser-Ems:


Rijptijd                                                                                    6 (zeer vroeg)


Opbrengst                                                                               goed


Zetmeel                                                                                   20,1%


AM resistentie Ro1                                                                   9

                        Ro2-3                                                                9

                        Ro4                                                                   r

                        Ro5                                                                   r

                        Pa2                                                                   9

                        Pa3                                                                   9


AM tolerantie                                                                           8


Wratziekte 1                                                                           10 (resistent)

                   2/6                                                                        10 (resistent)

                   8                                                                           9 (weinig vatbaar)

                   18                                                                         10 (resistent)

                   38                                                                         vatbaar


Schurft                                                                                    7 (weinig vatbaar)


Phytophthora loof                                                                  6


Phytophthora knol                                                                 8


Yntn virus                                                                               6 (matig vatbaar)


Eiwit                                                                                       1,5%


Download:

Download hier de rasbeschrijving van Vermont


Vertegenwoordiging:

Averis Seeds bv te Veendam